Persoonlijke
benadering

Deskundig
advies

Geen
kosten

U staat
voorop

U staat voorop

Persoonlijke benadering

Deskundig advies

Geen kosten

Neem direct contact op voor vrijblijvend advies

Overlijdensschade vergoeding

Na een ongeval waarbij uw naaste is komen te overlijden, komt er veel op u af als nabestaande. Bovenal is de verwerking van uw verlies natuurlijk het allerbelangrijkste. Daarnaast wilt u uw materiële en immateriële schade vergoed krijgen als blijkt dat een ander volledig of gedeeltelijk aansprakelijk is.

Veel vragen

Het schaderegelingsproces na een ongeval wordt vaak als belastend ervaren en is juridisch en financieel complex. Ook heeft u ongetwijfeld vele vragen. Wie moet uw schade vergoeden? Hoe regelt u dat? Hoe berekent u de hoogte van uw schade? Het gaat niet alleen om de schade nu, maar eventueel ook om de schade in de toekomst. Die kan hoog oplopen.

Laat een deskundige u begeleiden

De veroorzaker van het ongeval zal de zaak laten afhandelen door de verzekeraar of diens schaderegelaar. Dit zijn specialisten die dit dagdagelijks doen. Daarom is het altijd raadzaam om zelf als nabestaande ook een betrouwbaar en deskundige belangenbehartiger in te schakelen. Haartsen Letselschade biedt u kosteloos ondersteuning met praktische adviezen en concrete hulp dat uw schade wordt vergoed. Daarbij zorgt persoonlijke aandacht en transparante communicatie dat u te allen tijde geïnformeerd bent over uw schade afhandelingsproces.

Krijg waar u recht op heeft

Samen met u wordt onderzocht wat uw schade precies is en of u de schade kunt verhalen. Bestaat er onenigheid over de schuldvraag? Haartsen Letselschade kan deze juridische discussie voor u voeren. Wij ondernemen namens u de benodigde actie, verzamelen bewijsmateriaal, geven u advies over de juridische en financiële mogelijkheden en onderhouden de intensieve contacten met de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Waar nodig worden andere deskundigen betrokken.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie of voor het maken van een persoonlijk gesprek.

Oorzaken van overlijdensschade

Hieronder ziet u een aantal mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot het overlijden van uw naaste:

Haartsen Letselschade icoon: Letselschade door verkeersongeval ©

Verkeersongeval

Als een dierbare overlijdt door een verkeersongeval, dan is het laatste waar u mee bezig bent de schade die u door dat overlijden lijdt. Toch is het van belang om liefst niet langer dan enkele maanden te wachten met het inschakelen van een belangenbehartiger om de schade te verhalen, met name als de overledene in uw levensonderhoud voorzag.

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij de schuldvraag bij een dodelijk verkeersongeval snel beoordelen. Zijn er mogelijkheden om de schade van de nabestaanden te verhalen? Dit is niet alleen afhankelijk van de aansprakelijkheid, ook eventueel afgesloten eigen verzekeringen kunnen hierbij een rol spelen. Neem contact met ons op. We kunnen altijd een afspraak maken om alles persoonlijk door te spreken. Uiteraard geheel vrijblijvend en kosteloos.

Haartsen Letselschade icoon: Letselschade door bedrijfsongeval ©

Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval waarbij iemand overlijdt, komt helaas regelmatig voor. De gevolgen voor de nabestaanden zijn erg ingrijpend. Het gemis is groot. Daarnaast kunnen ook de financiële gevolgen groot zijn. Het is dan ook goed om te laten beoordelen of de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval. In veel gevallen is dat het geval, ook als voor uw gevoel de overledene wellicht zelf verkeerd heeft gehandeld. Het is dus zeker de moeite waard om een afspraak te maken, zodat we kunnen bespreken wat er is gebeurd en wij kunnen beoordelen of er verhaalsmogelijkheden zijn. Uiteraard geheel vrijblijvend en kosteloos

Haartsen Letselschade icoon: Letselschade door dieren ©

Overlijden door het toedoen van een dier

Is iemand overleden ten gevolge van een gedraging van een dier, zoals bijvoorbeeld hondenbeten, een trap van een paard, een aanval door een stier? In vrijwel alle gevallen is de eigenaar van een dier aansprakelijk voor de schade die het dier aan een ander toebrengt. Dit kan anders zijn als er sprake is van overlijden door bijvoorbeeld paardrijden. Neem contact met ons op om te bespreken wat er is gebeurd, zodat wij kunnen beoordelen of er mogelijkheden zijn om de schade van u als nabestaande te verhalen.

Haartsen Letselschade icoon: Letselschade door gladheid of lading op de weg ©

Gebrekkige opstal of gladheid/lading op de weg

Is een naaste overleden doordat het wegdek gebreken vertoonde? Zat er olie op het wegdek, waardoor een ongeval is ontstaan? Lag er lading op de weg die van een vrachtwagen was afgevallen? Viel uw naaste van een trap waarbij geen trapleuning aanwezig was? Of is er een ongeval gebeurd door een ander gebrek aan een opstal (bijvoorbeeld weg of huis), neem dan contact met ons op, zodat wij geheel gratis en vrijblijvend kunnen beoordelen of wij mogelijkheden zien om de schade die u als nabestaande lijdt te verhalen.

Haartsen Letselschade icoon: Letselschade door overige oorzaken ©

Overige oorzaken van overlijden

Is een dierbare overleden door een oorzaak die niet in het overzicht staat vermeld? Neem dan contact op zodat we kunnen bespreken of er mogelijk iemand aansprakelijk is voor de schade die uw als nabestaande lijdt.

Call Now Button