Letselschade vergoeding

Na een ongeval waarbij u letsel heeft opgelopen, komt er veel op u af als slachtoffer. Bovenal is uw gezondheid en het herstel het allerbelangrijkste. Daarnaast wilt u uw schade vergoed krijgen als blijkt dat een ander volledig of gedeeltelijk aansprakelijk is. Het schaderegelingsproces na een ongeval wordt vaak als belastend ervaren en is juridisch en financieel complex. Ook heeft u ongetwijfeld vele vragen. Wie moet uw schade vergoeden? Hoe regelt u dat? Hoe berekent u de hoogte van uw schade? Het gaat niet alleen om de schade nu, maar eventueel ook om de schade in de toekomst. Die kan hoog oplopen. Bent u arbeidsongeschikt geraakt? Hoe gaat het nu verder met uw carrière? Wie helpt u met het veiligstellen van uw werk en inkomen?

De veroorzaker van het ongeval zal de zaak laten afhandelen door de verzekeraar of diens schaderegelaar. Dit zijn specialisten die dit dagelijks doen. Daarom is het altijd raadzaam om zelf ook een betrouwbaar en deskundige belangenbehartiger in te schakelen. Haartsen Letselschade regelt kosteloos met praktische adviezen en concrete hulp dat uw schade wordt vergoed. Daarbij zorgt persoonlijke aandacht en transparante communicatie dat u te allen tijde ben geïnformeerd over uw schadeafhandelingsproces.

Samen met u wordt onderzocht wat uw schade precies is en of u de schade kunt verhalen. Bestaat er onenigheid over de schuldvraag? Haartsen Letselschade kan deze juridische discussie voor u voeren. Wij ondernemen namens u de benodigde actie, verzamelen bewijsmateriaal, geven u advies over de juridische en financiële mogelijkheden en onderhouden de intensieve contacten met de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Waar nodig worden andere deskundigen betrokken, bijvoorbeeld voor medisch advies.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Haartsen Letselschade icoon: Letselschade door verkeersongeval ©

Verkeersongeval

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij snel beoordelen of er mogelijkheden zijn om uw schade te verhalen bij een verkeersongeval. Neem contact met ons op voor vrijblijvend en kosteloos advies of om een afspraak te maken.

Haartsen Letselschade icoon: Letselschade door bedrijfsongeval ©

Bedrijfsongeval

Heeft u letsel opgelopen tijdens de uitvoering van het werk? De kans dat uw schade te verhalen is, is dan groot, ook als het ongeval misschien voor uw gevoel uw eigen schuld was. Het is dus zeker de moeite waard om een afspraak te maken, zodat we kunnen bespreken wat er is gebeurd en wij kunnen beoordelen of er verhaalsmogelijkheden zijn.

Het is natuurlijk belangrijk dat er zoveel mogelijk aan gedaan wordt om de relatie met de werkgever goed te houden. Het is dan ook verstandig om het verhalen van uw schade uit handen te geven aan een professioneel belangenbehartiger die weet hoe ze dit het beste kan aanpakken.

Haartsen Letselschade icoon: Letselschade door dieren ©

Letsel door een dier

Bent u gebeten door een hond, heeft een paard u getrapt, of heeft een stier u op de hoorns genomen? In vrijwel alle gevallen is de eigenaar van een dier aansprakelijk voor de schade die het dier aan een ander toebrengt. Dit kan anders zijn als u bijvoorbeeld letsel oploopt tijdens het paardrijden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies of om een afspraak te maken.

Haartsen Letselschade icoon: Letselschade door gladheid of lading op de weg ©

Gebrekkige opstal of gladheid/lading op de weg

Heeft u letsel opgelopen doordat het wegdek gebreken vertoonde? Zat er olie op het wegdek, waardoor u ten val bent gekomen? Lag er lading op de weg die van een vrachtwagen was afgevallen? Zat er een tegel los, waarover u bent gevallen? Viel u van een trap waarbij geen trapleuning aanwezig was? Of is er een ongeval gebeurd door een ander gebrek aan een opstal (bijvoorbeeld weg of huis), neem dan contact met ons op, zodat wij geheel gratis en vrijblijvend kunnen beoordelen of er verhaalsmogelijkheden zijn.

Haartsen Letselschade icoon: Letselschade door overige oorzaken ©

Overige oorzaken van letsel

Bent u door een oorzaak gewond geraakt die niet hierboven staat vermeld? Neem dan contact op zodat we kunnen bespreken of er mogelijk iemand aansprakelijk is voor de door uw geleden schade.

Call Now Button