4.8 sterren - gebaseerd op 345 reviews van tevreden cliënten
4.8 sterren - gebaseerd op 345 reviews van tevreden cliënten

Onze werkwijze: persoonlijk en resultaatgericht

Hoe verloopt een letselschadezaak?

Persoonlijk gesprek bij u thuis

Omdat persoonlijk contact hoog in het vaandel staat bij Haartsen Letselschade, komen wij altijd bij u thuis langs om alles persoonlijk door te spreken. Dat gesprek is uiteraard geheel vrijblijvend en kosteloos.

Het is belangrijk dat er een klik is met degene die u gaat helpen uw schade te verhalen en dat u er vertrouwen in heeft dat uw letselzaak in goede handen is. Tijdens dit bezoek bespreken we wat wij voor u kunnen betekenen. We bespreken hoe het ongeval is gebeurd, hoe wij de aansprakelijkheid inschatten, welk letsel u heeft opgelopen bij het ongeval, welke behandelingen hebben plaatsgevonden, hoe het op dat moment met u gaat en welke materiële en immateriële schade u tot op dat moment heeft geleden. Ook zullen we bespreken of u bepaalde verzekeringen heeft die een rol kunnen spelen, zoals bijvoorbeeld een ongevallenverzekering.

Opstellen aansprakelijkstelling en schadeoverzicht

Na het bezoek stellen wij een aansprakelijkstelling op, waarin wij de informatie verwerken die wij tijdens het bezoek hebben vergaard. Ook stellen wij een schadeoverzicht op, dat wij samen met de aansprakelijkstelling naar de verzekeraar versturen. Wij vragen dan ook direct om betaling van een eerste voorschot.

Dan is het wachten op de reactie van de verzekeraar op de aansprakelijkstelling. Over het algemeen laat een reactie ongeveer drie à vier weken op zich wachten. Over het algemeen kan de verzekeraar snel een standpunt innemen met betrekking tot de aansprakelijkheid na ontvangst van de aansprakelijkstelling. Dit is zeker het geval als de wederpartij de schade ook heeft gemeld bij de verzekeraar. Soms wil de verzekeraar eerst aanvullende informatie ontvangen, alvorens een standpunt in te nemen met betrekking tot de aansprakelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld een melding van de verzekerde betreffen (uw tegenpartij), een proces-verbaal van de politie of getuigenverklaringen.

Erkenning aansprakelijkheid tegenpartij

Als de aansprakelijkheid volledig of gedeeltelijk is erkend, dan zal uw herstel door ons gevolgd worden. Als u in de tussentijd kosten maakt moeten die kosten natuurlijk vergoed worden (naar rato van het percentage aansprakelijkheid). Wij zullen dan ook regelmatig navraag bij u doen over hoe het met u gaat en of u nog kosten heeft gehad. Daarover informeren wij de verzekeraar dan ook regelmatig en als de geleden schade in de buurt komt van het bedrag dat u aan voorschotten heeft ontvangen, dan zullen wij om een aanvullend voorschot vragen.

Als gedurende uw herstel duidelijk wordt dat u niet voldoende zult herstellen om uw oude werk nog uit te kunnen voeren, dan moet ervoor worden gezorgd dat u ander werk krijgt, dat u, ondanks de klachten en beperkingen die u nog heeft, wel uit kunt voeren. Uiteraard hoeft u dit niet alleen te doen, hiervoor kan een arbeidsdeskundige ingeschakeld worden, die kan beoordelen wat ervoor nodig is om passend werk te vinden.

Op het moment dat u volledig bent hersteld, of als duidelijk is dat u niet verder zult herstellen, dan kan de letselzaak afgewikkeld worden. Daarbij is het (bij wat ingewikkelder letsel) van belang om over medische informatie te beschikken, zodat de medisch adviseur kan aangeven of de letselzaak inderdaad verantwoord kan worden afgerond.

Afronding van de letselzaak

Als de letselzaak wordt afgerond, dan kan dat op twee manieren:

  1. De letselzaak kan beëindigd worden door overmaken van het overeengekomen schadebedrag, zonder dat u iets hoeft te ondertekenen. U kunt in dat geval nog gedurende drie jaar of vijf jaar (afhankelijk van de verjaringstermijn) terugkomen op de letselzaak.
  2. Het kan ook zijn dat er een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld. In zo’n overeenkomst staat vermeld dat u na betaling van de slotbetaling niet meer terug kunt komen op de letselzaak. Dit is, vooral bij wat ernstiger letsel, de meest gebruikelijke manier om de letselzaak af te ronden. Uiteraard beoordelen wij de vaststellingsovereenkomst voordat wij die ter ondertekening naar u toesturen. Ook regelen wij, wanneer dat relevant is, dat er een belastinggarantie wordt verstrekt, waarin staat vermeld dat u over de vergoeding geen belasting hoeft te betalen. Uiteraard lichten wij u voor over de afwikkeling op het moment dat daar sprake van is.

Als u gedurende de afhandeling van de letselschade vragen heeft, laat u ons dat dan alstublieft weten, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden.

Tevreden cliënten

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of wilt u kosteloos en vrijblijvend deskundig advies ontvangen, bel ons dan op 085-0064622 of maak gebruik van het contactformulier. Wij nemen binnen één werkdag contact met u op.

error: Content is protected !!