4.8 sterren - gebaseerd op 345 reviews van tevreden cliënten
4.8 sterren - gebaseerd op 345 reviews van tevreden cliënten

Betrokken partijen in een letselschadezaak

Wie kunt u allemaal tegenkomen tijdens de behandeling van een letselschadezaak?

In een letselschadezaak of overlijdensschadezaak zijn veel partijen betrokken. Voor de correcte afwikkeling van uw zaak zonder onnodige vertragingen, neemt Haartsen Letselschade de coördinerende en leidende rol kosteloos op zich en onderhoudt de contacten met alle betrokken partijen.

Dit is degene die uw belangen behartigt in een letselzaak. De belangenbehartiger zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft en ontzorgt u zoveel mogelijk tijdens de letselschaderegeling, zodat u zich op uw herstel kunt richten.

Dat is degene met wie het ongeval heeft plaatsgevonden, de eigenaar van een dier of degene die ervoor moet zorgen dat de openbare weg en stoep veilig is (wegbeheerder).
Soms is uw werkgever uw wederpartij, dat kan het geval zijn als er sprake is van een arbeidsongeval of als u een verkeersongeval overkomt tijdens werktijd

Soms heeft u een verzekering waarop een beroep kan worden gedaan als u of een naaste een ongeval is overkomen. Dit is bijvoorbeeld een schadeverzekering inzittenden of een ongevallenverzekering. Ook kan het zijn dat u een rechtsbijstandverzekering heeft. Het is verstandig om te overleggen of u daar een beroep op moet doen, of dat u uw schade beter kosteloos door Haartsen Letselschade kunt laten verhalen.

Een schade-expert stelt de schade aan goederen vast, bijvoorbeeld aan uw auto, telefoon of aan een laptop die beschadigd raakte.

De verzekeraar van de tegenpartij. Als het een ongeval was waarbij een motorvoertuig was betrokken, kan de verzekeraar rechtstreeks benaderd worden. Bij andersoortige gevallen wordt over het algemeen de wederpartij zelf aansprakelijk gesteld worden, waarna de wederpartij de brief doorstuurt naar zijn verzekering. Als er sprake is van aansprakelijkheid dan dient de verzekeraar de schade te vergoeden. Is er geen verzekering, dan zal de wederpartij de schade zelf moeten vergoeden.

De persoon die correspondentie voert over de aansprakelijkheid en de te vergoeden schade wordt de behandelaar in de binnendienst genoemd. Hij werkt vanachter zijn bureau bij de verzekeringsmaatschappij. Over het algemeen is het een andere persoon die de bezoeken aan de slachtoffers aflegt.

De schaderegelaar is degene namens de verzekeraar een bezoek aflegt aan slachtoffers. Tijdens zo’n bezoek worden alle aspecten van een letselzaak besproken, hoe het ongeval is gebeurd, welk letsel werd opgelopen, het herstel tot dat moment en welke gevolgen het letsel heeft voor uw leven en uw dagelijkse bezigheden.

De medisch adviseur is een arts die de medische informatie van de behandelaars ‘vertaalt’ in begrijpelijke taal voor de letselschadejurist. De medisch adviseur geeft daarbij aan welk letsel werd opgelopen, hoe de behandelingen zijn verlopen, wat de prognose is en of er risico’s voor de toekomst zijn verbonden aan het opgelopen letsel (zoals bijvoorbeeld vervroegde slijtage in een gewricht). Ook kan de medisch adviseur aangeven of er sprake is van een percentage blijvende invaliditeit. Dit kan van belang zijn bij de afwikkeling van een letselschade, maar ook als er een ongevallenverzekering is.

Soms is het nodig om nader onderzoek te laten verrichten door een onafhankelijk arts die niet betrokken is geweest bij de behandeling van het opgelopen letsel. Dit kan bijvoorbeeld aan het einde van het traject nodig zijn om de klachten en beperkingen die dan nog bestaan goed in kaart te brengen, of, als er discussie bestaat over de oorzaak van het opgelopen letsel om daarover een oordeel te geven.

Een arbeidsdeskundige is iemand die alles weet op het gebied van arbeid en opleidingen. Hij weet welke functies er zijn en hoe het lichaam wordt belast bij die functies. Ook weet de arbeidsdeskundige veel over de rechter en plichten van een werkgever en werknemer en kan hij een bemiddelende rol hebben als dat nodig is. Het doel van de inschakeling van de arbeidsdeskundige is om het werk van voor het ongeval te behouden, ondanks het opgelopen letsel, of, als dat niet mogelijk is, om ander passend werk te vinden. Ook tijdens een opleidingstraject kan de arbeidsdeskundige een rol hebben. Over het algemeen is het doel van inschakeling van een arbeidsdeskundige tijdens een opleidingstraject om het (verder) oplopen van studievertraging te voorkomen, maar ook kan een arbeidsdeskundige beoordelen of het beroep, waarop de opleiding is gericht, nog wel haalbaar is met de eventueel blijvende beperkingen door een ongeval in gedachten. Mocht een andere studie nodig zijn, dan helpt de arbeidsdeskundige mee met het bepalen welke studie dan een goed alternatief is.<br />
Speelt er door het ongeval dus iets op het gebied van arbeid of studie, en kan de arbeidsdeskundige daar op dat moment iets in betekenen, dan wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Haartsen Letselschade is bij een eerste gesprek met een arbeidsdeskundige altijd aanwezig om te zien of er een klik is.

Soms is de berekening van de geleden schade dusdanig ingewikkeld dat het nodig is daarvoor een rekenkundige in te schakelen. Dit komt vooral voor als het gaat om de berekening van weggevallen of verminderd inkomen over een lange looptijd. Maar ook in andere gevallen kan het soms nodig zijn een rekenkundige in te schakelen. Over het algemeen wordt dit gedaan middels een gezamenlijke opdracht van de belangenbehartiger en de verzekeraar

Tevreden cliënten

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of wilt u kosteloos en vrijblijvend deskundig advies ontvangen, bel ons dan op 085-0064622 of maak gebruik van het contactformulier. Wij nemen binnen één werkdag contact met u op.

error: Content is protected !!