Kwaliteit

U heeft belang bij het inschakelen van een betrouwbare en deskundige belangenbehartiger. Het is immers van groot belang dat uw schadeafwikkeling zorgvuldig en correct plaatsvindt en u tijdig ontvangt waar u recht op hebt.

Haartsen Letselschade kiest bewust voor een persoonlijke benadering en werkt aan relatief weinig dossiers per keer. Kwaliteit gaat absoluut boven kwantiteit. Dit zorgt voor betrokkenheid en meer aandacht voor u en maatwerk in uw letselzaak, zodat niets over het hoofd wordt gezien. Deze aanpak wordt zeer gewaardeerd door onze clienten.

custom logoHaartsen LetselschadeHaartsen Letselschade
4.9 sterren - gebaseerd op 30 reviews van cliënten
google logologo

Désirée Haartsen heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Net als Frits Toorians heeft zij jarenlange ervaring in de behandeling van letselschades en overlijdensschades. Door vakgerichte opleidingen te volgen, zijn Désirée en Frits beide NIVRE Register-Expert Personenschade (NIVRE-re) geworden. Daarnaast volgen zij jaarlijks beroepsopleidingen om het kennisniveau op pijl te houden. Haartsen Letselschade is bovendien als keurmerkhouder opgenomen in het register van het Nationaal Keurmerk Letselschade (voorheen het Register Letselschade). Daarmee wordt jaarlijks toegezien op de naleving van de strenge eisen, zoals deze zijn gesteld door De Letselschade Raad en in de Gedragscode Behandeling Lestelschade.

Bijzonder om te vermelden is dat Désirée in haar tijd als beleidsmedewerker bij Slachtofferhulp Nederland betrokken was bij de oprichting van het Keurmerk Letselschade (de voorloper van het huidige Nationaal Keurmerk Letselschade) en de eerste editie van de Gedragscode Behandeling Letselschade die in 2006 verscheen.

Ook is Haartsen Letselschade lid van diverse beroepsverenigingen die werken met strenge toelatingscriteria gericht op deskundigheid en betrouwbaarheid.

NIVRE Register-Expert Personenschade

Logo NIVRE Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts

De belangenbehartigers van Haartsen Letselschade zijn als expert personenschade ingeschreven in het Register van de branche “Personenschade” van de Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).

Het Register bestaat uit experts die het proces begeleiden van letsel- en overlijdensschade. Hierin wordt een expert uitsluitend ingeschreven, indien deze voldoet aan vastgestelde kwaliteitseisen die aansluiten aan de hoge eisen die de hedendaagse markt en maatschappij stelt. Naast de opleidingseisen dienen de ingeschrevenen eveneens een programma Permanente Educatie te volgen, om de inschrijving te behouden.

De NIVRE Register-Expert Personenschade is dé deskundige om het proces na een ongeval te begeleiden en de betrokken partijen te adviseren over de hoogte van de schadevergoeding. Dat vergt niet alleen goede kennis van wet- en regelgeving, maar ook goede contactuele eigenschappen en empathie.

Meer informatie over het NIVRE is te vinden op de website nivre.nl

Nationaal Keurmerk Letselschade

logo-nationaal-keurmerk-letselschade

Haartsen Letselschade voldoet tevens aan de hoge kwaliteitseisen die De Letselschade Raad stelt aan belangenbehartigers in de letselschadebranche. Daarom is zij als keurmerkhouder opgenomen in het register van het Nationaal Keurmerk Letselschade (voorheen het Register Letselschade).
De Letselschade Raad werkt met betrokken professionele partijen aan verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Gezamenlijk streven zij naar meer harmonie, openheid en respect. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.

Het Nationaal Keurmerk Letselschade is een onafhankelijk kwaliteitsstelsel voor professionele dienstverleners in de letselschadebranche. Inschrijving als keurmerkhouder staat garant voor kwaliteit van dienstverlening. Hierin staan advocaten, belangenbehartigers en andere organisaties die voldoen aan de kwaliteitseisen die de branche aan hen stelt.

Verder informatie over De Letselschade Raad en het Nationaal Keurmerk Letselschade is te vinden op de website deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

Gedragsode-Behandeling-Letselschade

Haartsen Letselschade werkt volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) van De Letselschade Raad.

De GBL beschrijft welke morele waarden en verantwoordelijkheden centraal staan in de behandeling van letselschade en tot welke morele normen zij aanleiding geven. De GBL formuleert die normen als gedragsregels voor alle betrokken partijen.

Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS)

Logo NIS Nederlands Instituut van Schaderegelaars

Haartsen Letselschade is lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Het NIS is een beroepsvereniging voor letselschadeschaderegelaars die bezoeken brengen aan slachtoffers en dus persoonlijke contacten met hen hebben. Zij treden op namens verzekeringsmaatschappijen, rechtsbijstandsverzekeraars, expertisebureaus of als zelfstandige belangenbehartiger. Het NIS stelt zich onder andere ten doel het bevorderen en in stand houden van de vakkennis van haar leden.

Verder informatie over het NIS is te vinden op de website nis-letsel.nl

Call Now Button