Schadeposten

Wat zijn de veelvoorkomende schadeposten?

In een letselschadezaak of overlijdensschadezaak kunt u te maken krijgen met diverse schadeposten. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende schadeposten en een korte uitleg daarvan.

Voor alle kostenposten geldt: als u deze kosten niet zou hebben gehad als het ongeval niet plaats had gevonden, dan kunnen we deze kosten door Haartsen Letselschade laten vorderen bij de verzekeraar van de tegenpartij.